Ansökan    Medlemsavgift    Tävlingsrättighet    Tävlingslicens    Stadgar    Försäkring

Försäkring
I tävlingslicens ingår en försäkring

Bowlinglicens

Du är försäkrad i Folksam

LICENSFÖRSÄKRING K63 550
Försäkringen gäller under licensens giltighetstid för olycksfall som inträffar under tävling och träning i bowling samt vid direkt färd till och från tävling och träning enligt följande:

- Invaliditetsersättning (Försäkringsbelopp 200.000:-)
- Dödsfallsersättning vid olycksfallsskada (Försäkringsbelopp 10.000:-)
- Dödsfallsersättning till följd av annan orsak än olycksfallsskada (Försäkringsbelopp 10.000:-)
- Tandskador
- Akutersättning
- Skadade idrottskläder och glasögon i samband med kroppsskada