Ansökan    Medlemsavgift    Tävlingsrättighet    Tävlingslicens    Stadgar    Försäkring

Medlemsavgift

När du ansökt om medlemskap och blivit antagen så är du skyldig att betala medlemsavgift.
Läs gärna även i stadgar i menyn "Medlem". §10 - §14 handlar om föreningens medlemmar.

Medlemsavgiftens storlek beslutar årsmötet i maj varje år och avgiften betalas per kalenderår när man blir medlem. Om man redan är medlem så betalar man senast den 30 december för kommande kalenderår.

Medlemsavgifter år 2009

Senior (18 år och äldre under 2009) 200:-

Junior (den som fyller max 17 år under 2009) 100:-

Förälder (olicensierade förälder till licensierad junior) 100:-

Familj (alla i familjen för ett pris) 350:-

Student och Pensionär (ålders och sjukpensionär) 100:-