Ansökan    Medlemsavgift    Tävlingsrättighet    Tävlingslicens    Stadgar    Försäkring

Känner du till Zorrow:s stadgar?

En förening som är med i riksidrottsförbundet (RF) måste ha antagit stadgar och fått dessa godkända av RF. Zorrow har förstås sådana stadgar.
Du kan klicka i menyn och läsa vilka regler som gäller.

Styrelsen och föreningens medlemmar måste följa dessa stadgar. För DIG SOM MEDLEM är det oftast i samband med att föreningen har årsmöte som du kommer i kontakt med stadgarna.

De flesta av de ärenden som diskuteras på årsmötet står nämligen i stadgarna §15-§22. Klicka gärna i menyn samt läs och lär.

Inledning 

§ 1- §  9 Allmänna bestämmelser

§10-§14  Föreningens medlemmar

§15-§22  Årsmötet och extra årsmöte

§23-§23  Valberedningen / Revisorer

§24-§29  Styrelsen  / Tvist

Bilaga     Bra i idrott och bra idrott

Alla stadgar