Känner du till Zorrow Clubs:s stadgar?

En förening som är med i riksidrottsförbundet (RF) och dess underförbund måste ha antagit stadgar och fått dessa godkända av RF.
Zorrow Club har förstås sådana stadgar.
Styrelsen och föreningens medlemmar måste följa dessa stadgar.

För DIG SOM MEDLEM är det oftast i samband med att föreningen har
årsmöte som du kommer i kontakt med stadgarna.
De ärenden som ska diskuteras på årsmötet står i stadgarna §15-§22.

Nedan kan du läsa stadgarna.
Det finns länkar uppdelat per avsnitt och en länk sist med alla stadgar för utskrift.

Inledning

§1 - §9 Allmänna bestämmelser

§10 - §14 Föreningens medlemmar

§15 - §22 Årsmötet och extra årsmöte

§23 - §24 Valberedning och Revisor

§25 - §29 Styrelsen  samt Tvist

Bilaga – Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Alla stadgarna

 

/zorrow240619