Ansökan    Medlemsavgift    Tävlingsrättighet    Tävlingslicens    Stadgar    Försäkring

Medlemskap

Vill du bli medlem i Zorrow Club och få möjlighet att träna och tävla i BOWLING eller bara det ena. Du väljer själv.

I Zorrow kan du vara antingen passiv medlem eller aktiv medlem.
Önskar du bli medlem så fyller du i en ANSÖKAN och lämnar till någon i Styrelsen eller skickar den till Zorrows klubbadress som du ser i sidhuvudet.
Ansökan hittar du om du klickar på "Ansökan" i menyn. Har du inte möjlighet att själv skriva ut den från den här websidan så säg till någon i Styrelsen så får du en blankett. Det går inte att fylla i ansökan direkt på datorn utan du måste skriva ut den på papper först.

Passiv medlem
Som passiv medlem betalar du den årsavgift som årsmötet beslutar om och har då tillgång till den information som föreningen skickar. Du kan också deltaga i de klubbarrangemang där det inte krävs någon tävlingslicens.

Aktiv medlem
Som aktiv medlem måste du både betala den av årsmötet beslutade årsavgiften (medlemsavgiften) och dessutom lösa en s.k. TÄVLINGSRÄTTIGHET som innebär att du har tillgång till tävlingsverksamheten i den omfattning du väljer. 
De finns flera olika tävlingsrättigheter med lite olika innehåll. Du kan ju t.ex. inte som en senior deltaga i ungdomsserie osv. I alla tävlingsrättigheter ingår tävlingslicens.

Du kan läsa mera om tävlingsrättigheterna genom att välja "Tävlingsrättighet" i menyn.