Vem Gör Vad-listan      Zorrow Club

Funktion

Beskrivning

Deltagare

Styrelsen

Styrelsen planerar och leder klubbens verksamhet

Se nedan

Ordförande

Leder styrelsens möten och representerar klubben externt

Michael Håkansson

Vice Ordförande

Ersätter ordföranden när denne har förhinder

Stefan Lagfalk

Kassör

Ansvarar för klubbens löpande ekonomiska ärenden

Mikael Wrigsjö

Sekreterare

För protokoll vid styrelsens möten

Johan Almberg

Ledamot

Deltar tillsammans med ovannämnda i styrelsens förekommande arbeten

Robert Cedergren

Suppleant

Deltar i styrelsens möten och diskussioner. Deltar i beslut om ordinarie styrelseledamot ej kan delta

Vakant

UK

Tar ut deltagare till tävling och träningsmatcher samt utser lagledare.

Johan Almberg

 

Resebidrag

Den som är UK ser till att det finns bilar till lagets bortamatcher. Endast de som av UK ombeds att ställa upp med bil kan erhålla resebidrag. UK meddelar kassören vilka som ska ha ersättning

UK

Matchrapportering

Efter avslutad hemmamatch ska matchresultat inrapporteras via nätet. Gäller samtliga lag. Utses i samband med laguttagning

Lagledare /
Sporthallens Bowling

Licenskoll

Ser till att samtliga spelare som är uttagna att representera Zorrow har giltig licens

UK

Ungdomsansvarig

Ansvarar för klubbens ungdomsverksamhet inklusive lokala och nationella tävlingar

Robert Cedergren

Tävlingsansvarig

Informerar om tävlingar och verkar för att klubben representeras på bästa sett

Stefan Lagfalk

ZorrowCupen

Inbjuder, planerar och dokumenterar ZorrowCupen

Mikael Wrigsjö

 

Posthantering

Mottager och förmedlar post till klubben

Johan Almberg

Medlemsregister

Ser till att vi har korrekta uppgifter om adress, telefonnummer och mailadress till alla medlemmar

Stefan Lagfalk

Abonnemang

Håller reda på vilka som har träningsabonnemang på respektive tid och meddelar kassören om eventuellt ”lösspel

UK

Bingolotto

Samordnar klubbens bingolottoförsäljning och prenumerationer. Även informera nya medlemmar om gällande förmåner och verka för merförsäljning. Punktinsats vid uppesittarkväll

Pär Andersson

Webbansvarig

Har huvudansvaret för klubbens hemsida. Uppdaterar och underhåller vid behov

Stefan Lagfalk

Ombud vid div. möten

Ska representera klubben vid möten med bowlingförbundet och övriga möten där klubben kan deltaga

Utses vid varje enskilt tillfälle

Sponsorkontakter

Tar kontakt eller förmedlar kontakt med tänkbara sponsorer

Michael Håkansson

Mikael Wrigsjö

Ungdomsbidrag

Ungdomsbidrag ska sökas från stat och kommun

Johan Almberg

Glaskäglan

Anordna en resa till lämplig hall för att gemensamt delta i en nationell tävling.

Se tävlingsansvarig

Glöggslagningen

Tävling i 3-mannalag som brukar spelas första lördagen i december där mycket strikande ger mycket glögg.

Björn Andersson

Julslagningen

 

Individuell tävling som avgörs på träningstid före jul.

Mikael Wrigsjö

Restaurangchansen

Beställer och koordinerar försäljning av Restaurangchansen

Michael Håkansson

Uppdaterad 2020-08-24